телефон066 80 31 34
  • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Какви са телефоните за поддръжка и информация?
 
Офис Габрово – 066 80 31 34; 0888 143 021
Офис Трявна – 0677 68 48; 0886 667 066
 

 

Какво е работното време на касите?

Офис Габрово – всеки делничен ден: от 8.00 ч. до 19.00 ч.;
събота: от 9.00 ч. до 15.00 ч.;
неделя: почивен ден
Офис Трявна – всеки делничен ден: от 8.00 ч. до 19.00 ч.;
събота: от 9.00 ч. до 14.00 ч.;
неделя: почивен ден
 


 

  • ГРЕШКИ ПРИ PPPoE

Грешка 678 (Error 678 - 'The remote computer did not respond')

Най-общо казано тази грешка означава, че не може да се осъществи връзка между компютъра Ви и нашите системи.
Може да проверите следните неща:
• Дали кабелът за интернет е поставен добре в мрежовата карта.
• Дали мрежовата карта е забранена по погрешка.
Ако горепосочените неща са наред, моля свържете се с нас!
 

 

Грешка 691 (Error 691 - 'Access was denied...')

Tази грешка означава само едно нещо - сървърът не приема името и паролата. Сверете въведените потребител и парола на вашият компютър с тези, които са написани в договора Ви.
 

 

Грешка 769 (Error 769 - 'The specified destination is not reachable')

В повечето случаи тази грешка се появява, когато компютъра не намира мрежовият си интерфейс.
Това може да се получи, ако неволно сте забранили мрежовата си карта или липсват драйвери за същата.
За да отстраните този проблем отворете „Мрежови Връзки” (Network Connections) - START-->SETTINGS-->CONTROL PANEL-->NETWORK CONNECTIONS. Проверете дали съществува икона „Local Area Connection” – ако да – маркирайте я и натиснете ‘ENTER’ - ако няма такава икона значи най-вероятно се нуждаете от инсталиране на драйвери за същата. (Драйверите обикновено се намират на диска, който сте получили при закупуване на компютъра си.)
 


 

  •  ДРУГИ
Какви са предприетите мерки за гарантиране на мрежовата неутралност?


УНИКС третира еднакво целия трафик при предоставяне на услуги за достъп до Интернет без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя или съдържанието, използваните или предоставените приложения или услуги и крайни устройства.

Дейността на УНИКС е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до Интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.

УНИКС може да прилага мерки за управление на трафика на данни, основани на обективно различните технически изисквания за отделните категории трафик, както и в следните случаи:

• Изпълнение на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и при спазване на законодателни мерки;

• С цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;

• За предотвратяване и смекчаване на предстоящо претоварване на мрежата, когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства.

В тези случаи достъпът на групи потребители може да бъде кратковременно ограничен и/или затруднен, до отпадане на необходимостта от ограничението.
Еквивалентните категории трафик на данни в посочените случаи се третират еднакво. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите при спазване на приложимото законодателство.

Мерките за управлен ие на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Всяко значително, непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели на услугата за достъп до Интернет (скорост и други параметри за качество) и показателите, договорени с УНИКС, следва да се счита за несъответствие. При установено несъответствие УНИКС може да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода и услугата, през който е било налице неизпълнение на договорените нива за качество.

 

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден