телефон066 80 31 34

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на УНИКС ЕООД - предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, достъп до Интернет и пренос на данни и чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на УНИКС ЕООД (в сила от 01.11.2019 г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден