телефон066 80 31 34

Пренос на данни чрез MAN порт
MAN (Metropolitan Area Network) е оптична мрежа на територията на един град, чрез която всеки две точки в зоната на покритие могат да се свържат една към друга през оптичен кабел, без да е нужно кабелът да е дълъг от едната точка до другата. MAN мрежата се намира по средата между WAN (wide area network) мрежите като Интернет и LAN (local area networks) мрежите, които осъществяват достъпа на крайните абонати.

MAN мрежата се състои от две основни части - опорна мрежа (backbone) и клиентски интерфейс. Опорната мрежа представлява набор от точки за достъп (POP - point of presense), в които има маршрутизатори, свързани помежду си с високоскоростни връзки. Клиентският интерфейс представлява оптичен кабел, прокаран между абоната и най-близката точка за достъп. За да се осъществи връзка между два или повече абонатни поста, в опорната мрежа се конфигурира виртуална локална мрежа (VLAN). Клиентът избира желаната от него скорост на връзката между двата обекта.

 

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден