телефон066 80 31 34

УНИКС ЕООД има следните лицензии, издадени от Държавната комисия по дълекосъобщения 

Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далеко-съобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея (LAN)

 

Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи (RLAN) от подвижна радиослужба-Wireless LAN

 

Индивидуална лицензия за изграждане , поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR)

 

 

 

 

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден